پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران – هيچ چيز،احتمالا، نتيجه كارهاي تنها يك نفر نيست. مي شود به راحتي كسي را قهرمان يا قرباني كرد، تا اين باور را ايجاد كرد كه يك شخصيت بزرگ و يا مخوف مسير تاريخ را به سمتي بهتر يا بدتر عوض كرده است. اما به ندرت و شايد هرگز،افراد به تنهايي وقايع را شكل مي دهند، اما مسئوليت آن بر دوششان گذاشته مي شود. اين بدترين فصل منچستر يونايتد از آغاز شكل گيري ليگ برتر بود و ديويد مويس مسئوليت آن را به عهده گرفته است. اما نگاهي به آمار دو چيز را نشان مي دهد: اولا در حالي كه برخي از جنبه ها تحت مربيگري او تنزل يافته است، اما برخي تصورات نادرست هم در مورد آنچه وي با شيوه كاري تيم انجام داده است، وجود دارد. ثانيا، مقاديري از نزول يونايتد قبل از حضور او ديده ميشد. 

بياييد با تصورات اشتباه شروع كنيم، تساوي 2-2 خانگي برابر فولام، شروع تمسخر او به خاطر اتكاي بيش از حد به سانتر بود، يونايتد در اين بازي 82 سانتر انجام داد، كه به خوبي نشان مي داد كه آنها ايده ديگري ندارند. عدم اعتماد به نفس كافي و ناتواني در جادو كردن باعث شده بود، كه آنها ريختن توپ به داخل محوطه جريمه را مدام تكرار كنند. اگرچه اين ديدار يك استثنائ بود، ميانگين سانترهاي منچستر در اين فصل در هر بازي 27 بود، تنها دو سانتر بيشتر از ميانگين فصل قبل، مقداري كه در دو فصل پيش از آن هم تكرار شده بود و كمتر از 31 سانتر در هر بازي فصل 10-2009 بود.

برخي بر اين عقيده بودند كه يونايتد بيشتر روي به بازي مستقيم آورده است، اما در واقع چنين چيزي نبود. درست است كه 11% پاسهاي منچستر در اين فصل بلند بود در مقايسه با 10% فصل پيش،اما در 5 فصل گذشته اين آمار همواره بين 10 تا 12 % بوده است، چيز غير معمولي اي در اين مورد وجود ندارد. به همين اندازه اين احساس وجود داشت‌ كه يونايتد سعي نمي كند كه زياد مانند گذشته در عمق كار كند و به همين دليل شكل بازي تيم بيشتر 1-1-4-4 بود تا 1-3-2-4، اما پاس هايي كه در يك سوم تهاجمي داده ميشد- كه بيانگر اين است كه يك تيم تا چه اندازه ناتوان(؟) است، نسبتا ثابت باقي ماند.111.7 پايين ترين مقدار از زماني است كه آمار در اين زمينه وجود دارد(از 10-2009) اما نه به طرز چشمگيري.فصل پيش مقدار 115.1 و در فصول قبل تر به ترتيب 128.4 و 116.7 بوده است.

آنچه تكان دهنده است،كاهش تعداد شوتهايي است كه در نتيجه ضد حمله زده شده است.متاسفانه آماري در اين مورد براي قبل از فصل 12-2011 وجود ندارد تا بتوان نتيجه گيري دقيق تري كرد، اما در آن فصل به طور متوسط در هر بازي 5.8 شوت در ضد حملات زده مي شد و در فصل بعدي 5.1 .اما در اين فصل تنها موفق به 2.1 شوت در هر بازي شدند. به طور كلي اين آمار شايد منجر به يك گل و يا در همين حدود در كل طول يك فصل شود و بنابراين از اين لحاظ تاثير آن بسيار ناچيز است.

اما آنچه اين آمار به ما مي گويد اين است كه يونايتد مويس بسيار كند بود، آنها تحرك و پويايي گذشته را نداشتند. . اين تاثيرات خودش را داشت، حريفان كه ديگر از ضد حملات يونايتد ترسي نداشتند، جلوتر مي آمدند و با نفرات بيشتري در حملات ظاهر مي شدند. اگرچه ميزان دقت پاسها نسبتا ثابت باقي مانده است.84.1% در برابر 83.2% كه ميانگين 4 فصل پيش بود، اما درصد مالكيت تيم كاهش يافته است، در طول 4 فصل اخير، منچستر همواره جزو چهار تيم برتر ليگ از نظر مالكيت توپ بود، اين فصل آنها هفتم هستند.

از نظر دفاعي مي شود گفت كه يونايتد بهتر شده است، تغيير روش از تكل رفتن به متوقف كردن و كاهش ميزان شوتهاي دريافت شده به سمت دروازه به 12.4 شوت در هر بازي از 12.9 در فصل پيش و 13.4 در فصل قبل تر از آن. اما در شوتهاي زده شده منچستر به شدت افت كرده است. آنچه در اين مورد مقداري فريبنده است، اين كاهش به مدت 5 فصل است كه ادامه پيدا كرده است.از 18.3 شوت در هر بازي در فصل 10-2009، به 16.3 در فصل 11-2010،به 17 در فصل 12-2011 به 14.8 در فصل پيش و در نهايت به مقدار بسيار كم 13.4 در اين فصل، یعنی نهمين تيم در ليگ امسال.

شوت در چارچوب هم در اين فصل به 4.7 در هر بازي كاهش يافته است، باز هم رتبه نهم در ليگ، در حالي كه يونايتد در 4 سال اخير هيچگاه خارج از 5 تيم برتر نبوده است. آنچه جلب توجه مي كند، اين است كه فصل قبل يونايتد با 14.8 شوت در هر بازي، 5.6 شوت در چارچوب ايجاد مي كرد،اين نسبت به طرز غير معمولي بالا بود و نتيجه آن 2.26 گل در هر بازي بود، در مقايسه با 1.65 گل در هر بازي براي اين فصل. در اين مورد توانايي هاي روبين فن پرسي، وين روني و خاوير هرناندز بسيار مهم بود.

مويس نمي تواند از سرزنش ها و تقصيرات تبرئه شود،اما يونايتد، براي همه آنهايي كه فصل پيش قهرمان شدند، قبل از رسيدن او به اولد ترافورد رو به تنزل نهاده بود.

88 Comments
قدیم‌ترین
جدیدترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments