پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران – با اتفاقات رخ داده در چند هفته ی اخیر باعث شد تا سخت گیری ها بر روی ارسال نظرات را بیش از پیش کنیم.

از این پس ارسال هرگونه نظری که به فوتبال مربوط نباشد در اخبار سایت پاک خواهد شد ، برای دادن نظرات خرج از چارچوب می توانید به کافه سرخ مراجعه کنید. همچنین با تملق گویی و چاپلوسی به شدت برخورد خواهد شد.

برای مدت کوتاهی ثبت نام اعضا بسته خواهد شد و سپس باز خواهد شد. امیدواریم با سیاست جدید سایت بتوانیم محیط سایت را بهتر نماییم.

39 Comments
قدیم‌ترین
جدیدترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments