کانون هواداران منچستر یونایتد-اوله گانر سولسشایر به نقل از مالک مولده می گوید که وی گفته است از دوران قرضی که در منچستر یونایتد داری لذت ببر و به موفقیت دست پیدا کن و این باشگاه نروژ نیازی به بازگشت او ندارد.

سولسشار در نه بازی که هدایت منچستر یونایتد را بر عهده داشته هشت بازی را با برد پشت سر گذاشته است که در طول ۱۱ سال گذشته بی سابقه می باشد و همچنین قصد دارد در بازی روز یکشنبه خود در برابر لستر سیتی نیز به پیروزی دست پیدا کند.

این مربی نروژی در دوران حضور کوتاه مدتی که بر روی نیمکت شیاطین سرخ قرار گرفته است عملکرد عالی از خود به جای گذاشته و به عنوان گزینه اصلی مربی دائمی منچستر یونایتد نیز نام برده می شود و دو مالک باشگاه مولده جل اینگ روک و جورن رون جلستن برای مهاجم سابق شیاطین سرخ آرزوی موفقیت کرده اند.

سولسشایر گفته است:

زمانی که من با مالک باشگاه تماس گرفتم و او به من گفت یونایتد تو را می خواهد و او همیشه می دانسته است که این شغل رویای همیشگی من می باشد و او گفت ” برو از عملکردت لذت ببر و به اینجا بازنگرد “.هر دوی آنها ( مالک های باشگاه مولده ) برای من آرزوی موفقیت کردند چون می دانستند من این رویا را در سر داشتم.حمایت از سوی آنها فوق العاده بود.اگر به مولده بازگردم بهترین عملکرد را برای آنها به نمایش خواهم گذاشت اما بستگی به بازگشتم دارد.