کانون هواداران منچستر یونایتد-اگر چه باشگاه منچستر یونایتد در پست دفاع چپ براندون ویلیامز و لوک شاو را در اختیار دارد و این پست محکم به نظر می رسد اما آنها هنوز نیز به دنبال تقویت این پست خواهند بود و اینکه با خرید در این پست براندون ویلیامز را به صورت قرضی به تیم دیگری منتقل کنند.

مترو گزارش داده است سرخیو رگیلون بازیکن رئال مادرید به باشگاه منچستر یونایتد پیشنهاد شده است و برخی از فعالیت های وی در صفحات مجازی این انتقال را محتمل تر کرده است.

بستگی دارد که شما چه مقدار به این مطالب اهمیت دهید اما طوری که نوشته شده است او در اینستاگرام خود صحفه رسمی باشگاه رئال مادرید را حذف کرده و بازیکنان منچستر یونایتد را دنبال می کند.

ممکن است از غیرممکن یک انتقال ممکن به وجود آید اما این بسیار واضح می باشد که او در حال انتقال به باشگاه دیگری است.