دوید مویس آماده حکمرانی در یونایتد!
با دیدن این که مویس چقدر مصمم است تا جایگاه خود را در باشگاه محکم کند ، بعضی‌ از بازیکنان نگرانِ جایگاه خود در ترکیبِ یونایتد شده اند.
میس نشان داده است که میتواند حتا بیرحم باشد نسبت به خیلی‌ از بازیکنان تا قدم اول خود را در یونایتد درست بردارد،

با جدا شدن Mike Phelan و Eric Steele و به احتمال زیادبه دنبالشان Rene Meulensteen ،نشان میدهد که مویس می‌خواهد به روش خودش تیم را اداره کند
با جدا شدنِ Queiroz در سال 2008، Phelan به دست راسته فرگوسن تبدیل شد و همچنین این پیشنهاد Steele بود که فرگوسن به ده‌ خیا اعتماد کرد و به و او را به دومین درواز‌بان تمام دوران در ۲ سالِ گذشته تبدیل کرد.و تکنیک Meulensteen ، در کمک به ساختن ستارگان اخیر یونایتد: از رونالدو گرفته تا رونی و استعداد جدید یونایتد یعنی کلورلی
به درخواست مویس ، باشگاه قصد دارد رونی را حفظ کند ، زیرا وی معتقد است که بازهم میتواند استعداد‌های نهفتهٔ رونی را شکوفا سازد،

در این میان بازیکنانی در خطر احتمالی‌ خروج از باشگاه هستند مثل : نانی و اندرسون ، حتی اشلی یانگ هم خطر را کمی‌ حس می‌کند.
با این که فرگوسن قصد داشت اندرسون را جایگزین اسکولز کند او هرگز نتوانست خواستهٔ سر الکس را کاملا بر آورده کند،
اورا هم وصل ارام و خوبی را در یونایتد سپری کرد ولی مویس با پیشنهاد به لیتن ، آینده اورا را نیز مبهم کرده است

مویس به جوانان اعتقاد زیادی دارد و همچنین این که توانسته دورهٔ طولانی مربی یک باشگاه بماند ، فرگوسن را متقاعد کرد که جانشین مناسبی برای اوست.

ترجمه خبر از We Are United 

 

132 Comments
قدیم‌ترین
جدیدترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments