پایگاه هواداران منچستر یونایتد در ایران-کریس اسمالینگ می گوید تمرینات منظم لوییس ون گال و تیم موجب شده است که وی به یک بازیکن طراز اول در این ماه ها تبدیل شود.

مدافع میانی منچستر یونایتد این فصل یکی از ستاره های تیمش بوده است و یکی از ارکان موفقیت شیاطین سرخ در این فصل رقابت های می باشد.

او به اسکای اسپورتس گفت:

بله من فکر می کنم لوییس ون گال نقش مهمی در پیشرفت من داشته است , همه مربیان با من کار کرده اند به ویژه لوییس ون گال کمک های بسیاری به من در پیشرفتم کرده است.

ما در زمین تمرینات به سختی روی تاکتیکمان کار می کنیم ما ۱۱ به ۱۱ بازی می کنیم پس به خوبی می دانیم که نقشمان در زمین چگونه است و باید چگونه عمل کنیم.

تکرار آن به من بسیار کمک کرده است و این مربوط به دیگر بازیکنان نیز می باشد و آنها نیز از این کار بهره می برند.

سرمربی در آغاز کار گفت که شش ماه وقت می خواهد تا تیم خود را شناسایی کند ما تاکتیک های خود را هر دفعه تکرار می کنیم تا شرایط شما برای بازی کردن بهتر و بهتر شود.

این قابل فهم می باشد چه برای کسانی که داخل بازی حضور دارند چه خارج از زمین و ما به عنوان یک گروه به همدیگر کمک می کنیم.

هر کسی کار خود را می داند.ما باید به خوبی تمرین کنیم و فلسفه مربی را به نحو احسن انجام دهیم و هر کسی این را می داند و باید در زمین مسابقه نیز آن کار را که مربی می خواهد انجام دهیم.

این بدیهی است که با شروع هر بازی همه بازیکنان باید در زمین مسابقه کارهایی که مربی می خواهد را انجام دهد و به خوبی آن را انجام دهیم و این فصل شروع خوبی داشته ایم و ما می توانیم کارمان را بهبود دهیم.

همچنین اسمالینگ از اینکه در یونایتد به بازی مشغول است بسیار خوشحال می باشد و از این کار لذت می برد.

زمانی که از اسمالینگ درباره کاپیتانی منچستر یونایتد سوال شد گفت:

این یک افتخار بزرگ می باشد.

شما می دانید که سرمربی در نبود کاراس ( کریک ) و وازا ( رونی ) به شما اعتماد می کند این کار بسیار خوب است.

این بسیار خوب است که مربی به شما اعتماد می کند من امیدوارم به خوبی از پس این کار برآیم.

من واقعا از این لذت می برم.با توجه به اینکه من فصل گذشته نتوانستم به خوبی عمل کنم و تا نوامبر در تیم اصلی حضور نداشتم.

بنابریان من از این فصل بسیار لذت می برم و اینکه رئیس به من قوت قلب داده است بسیار خوشحالم و مطمئن باشید من یک فصل کامل برای جایگاهم در تیم خواهم جنگید.

29 Comments
قدیم‌ترین
جدیدترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments