پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران – تمرینات قبل بازی شیاطین سرخ برای آماده شدن در مقابل وستهام یونایتد.

از نکات جالب این تمرین ، حضور دو بازیکن زیر 21 سال تام ثورپ و پدی مک نیر بود.

[images cols=”four” lightbox=”true”]
[image link=”42823″ image=”42823″]
[image link=”42824″ image=”42824″]
[image link=”42825″ image=”42825″]
[image link=”42826″ image=”42826″]
[image link=”42827″ image=”42827″]
[image link=”42828″ image=”42828″]
[image link=”42835″ image=”42835″]
[image link=”42834″ image=”42834″]
[image link=”42833″ image=”42833″]
[image link=”42832″ image=”42832″]
[image link=”42831″ image=”42831″]
[image link=”42830″ image=”42830″]
[image link=”42829″ image=”42829″]
[image link=”42836″ image=”42836″]
[image link=”42837″ image=”42837″]
[image link=”42838″ image=”42838″]
[image link=”42839″ image=”42839″]
[image link=”42840″ image=”42840″]
[image link=”42841″ image=”42841″]
[image link=”42842″ image=”42842″]
[/images]

59 Comments
قدیم‌ترین
جدیدترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments