.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پول اسکولز اذعان نمود که ورود به تیم اول منچستریونایتد در اواسط دهه ۹۰ رویایی بود که به حقیقت پیوست.

“این که ما جزئی از این باشگاه بزرگ باشیم برای ما بسیار بزرگ است. از نظر ما بزرگ ترین باشگاه دنیا ! این یک رویا است که ما برای تیم محلی خودمان بازی می کنیم. اینجا همیشه رقابت وجود دارد در عین حال هم تیمی ها به رشد یکدیگر کمک می کنند و زمانی که شما میبینید آن ها برای تیم اصلی بازی می کنند نمی توانید برایشان خوشحال نباشید.”

اسکولز همچنین گفت از حضور بازیکنان جدید آکادمی باشگاه در اولدترافورد هیجان زده است چون

” آن ها اهمیت حضور در این باشگاه را می دانند.”

ادامه صحبت های اسکولز ….

دانلود

Comments are closed.