پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران

کریس اسمالینگ معتقد است در سیستم سه دفاعه ی ون خال شرایط برای ارتقای سطح و شکوفایی خودش فراهم خمی شود و به نظر می آید احساس می کند به خوبی در این سیستم جای خواهد گرفت.

اسمالینگ در سه بازی از پنج بازی یونایتد در امریکا حضور داشت و دو بار هم به عنوان ذخیره به میدان آمد و نمایش بسیار خوبی داشت.

این مدافع 24 ساله به سایت باشگاه گفت:

“این برنامه جدید مرا به چالش کشید.ما کارهای زیادی انجام داده ایم و من احساس می کنم در حال پشرفت هستم.

من از بازی در مرکز سیستم سه دفاعه ی یونایتد بسیار احساس خوبی دارم و م اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده ام.من خودم شخصا برای بازی در این سیستم بسیار متناسب می باشم.

ما در این سیستم در حمله سه دفاع داریم و در مواقعی که تیم مدافع هستیم 5 نفر را در دفاع داریم.

در این سیستم فشار زیادی را باید تحمل کرد و ما در حال تمرین کردن هستیم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.”

Comments are closed.