کانون هواداران منچستر یونایتد-در رسانه های مختلف در مورد انتقال الکس تلس به باشگاه منچستر یونایتد به گوش می رسد و پس از بازی این هفته پورتو در مقابل براگا سوال هایی از وی شد که با واکنش تلس همراه بود.

در مصاحبه که با Sport TV انجام شده وی گفته است:

من فردی هستم که تمرکز زیادی روی کار دارم , مردم آنچه را می خواهند باور دارند , آنها هرچه می خواهند در روزنامه بگویند اما مهمترین چیز این است که روی کارم متمرکز باشم.شما این را می دانید و هم تیمی هایم نیز همینطور , هر اتفاقی رخ بدهد من روی باشگاه متمرکز شده ام  , من اینجا هستم و در حال بازی کردن.