تام کلورلی که به نظر می رسد یکی از بازیکنان موفق تیم در سال های آتی باشد اذعان کرد هنوز هم از اسکولزی ۳۸ ساله برای پیشرفت بازی اش کمک می گیرد .

کلورلی که دوران قرضی خوبی را در ویگان سپری کرده بود گفت همیشه با استیل بازی کردن اسکولز دقت می کند .

” اسکولزی یک نمونه عالی در اطراف شماست . فقط نگاه کنید و یاد بگیرید . در زمین من می توانم چیزهای زیادی از او یاد بگیرم . روشی که او بازی می کند و اینکه چه طور بازی را عوض می کند . او در نگه داشتن توپ یکی از بهترین های جهان است . نه تنها در حفظ توپ بلکه در ضربه زدن به تیم های حریف . “

” این یک بخش بزرگ از بازی اسکولزی است . شما توپ را همانطور که می خواهید از او می گیرید . او همیشه برای تیم حریف دردسر ساز است و شما باید در این سطح از بازی دارای چنین ویژگی باشید . “

 

Comments are closed.