پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران

به گزارش تلگراف دروازه بان جوان منچستریونایتد سم جانستون یک فصل دیگر به صورت قرضی بعد از بازگشت به انگلستان از تور امریکا به تیم پرستون می پیوندد.

جانستون که چندین سال است به طور قرضی بازی میکند در تور پیش فصل بازی های زیادی برای شیاطین سرخ انجام دادو در نیمه ی دوم در برابر پاری سن ژرمن جایگزین دخیا شد.

اگر جانستون از یونایتد برود و دخیا نیز اولدترافورد را ترک کند یونایتد تنها رومرو را دارد که به تازگی به شیاطین سرخ پیوسته است و  ون خال در اینصورت باید یک دروازه بان خریداری کند.

از طرفی شاید دخیا در درون دروازه ی یونایتد ماندنی باشد و با توجه به حضور رومرو ون خال ترجیح داده هست جانستون برای بازی بیشتر اون به پرستون ملحق شود.

حال باید منتظر ماند و دید در نهایت نفر اول و دوم دروازه شیاطین سرخ در فصل جدید چه کسانی خواهند بود.

 

Comments are closed.