ریو فردیناند دعوت روی هاجسون از او برای حضور در دو بازی آینده تیم ملی را رد کرد .

این تصمیم در نشستی بین ریو و هاجسون یکشنبه عصر در لندن گرفته شد و در این نشست ریو تایید کرد که او تمایل دارد در بازی های تابستانی و پاییزی برای تیم ملی بازی کند و جزو نفرات باشد.هاجسون گفت :” من ناراحت هستم که ریو برای ما در دسترس نیست و با توجه به برنامه های تمرینی و پزشکی که ریو دارد، حضور او در تیم ملی ممکن نیست.

“هرچند من خوشحال شدم که ریو با من تماس گرفت و خواست که با هم ملاقات داشته باشیم،این مهم بود که من شخصا از خود او درباره شیوه مدیرت کردن بدنش برای آمادگی در بازی ها چیزهایی بشنوم.این به آن معنا نیست که ریو دیگر قادر به بازی های پشت سر هم نیست.او میتواند و این را ثابت کرده است.او این بار به دلیل برنامه های از پیش تعیین شده اش برای تمرینات در تیم ملی حضور نخواهد داشت. من از اشتیاق او برای بازی در تیم ملی بسیار خوشحالم و امیدوارم نهایتا در آینده او را انتخاب کنم و او را در ترکیب تیم داشتنه باشم.”

ریو گفت : ” این برای من مهم بود که بتوانم رو در رو با روی هاجسون صحبت کنم و شرایط را برای او توضیح دهم و یک چیز که من واضح گفتم ، اشتیاق و علاقه من برای همراهی تیم کشورم به همان شدت سابق است.این ناراحت کننده است که من نمیتوانم در بازی های آینده برای تیم ملی بازی کنم اما من به روی هاجسون گفتم که میخواهم در آینده برای تیم ملی در دسترس باشم و من منتظر کار کردن با او در آینده هستم.

Comments are closed.