جایگزین مسیر

در ستایش یک مرد خداحافظ وازا

by | تیر , ۱۸ , ۱۳۹۶

در ستایش یک مرد خداحافظ وازا

اختصاصی پایگاه هواداران منچستریونایتد – خداحافظ کاپیتان
وقتی آمدی قلب هایمان نامطمئن بودنسبت به جوان خشنی که بی تجربه و مغرور بود آیا فرگوسن اشتباه کرده بود؟ اما تو آمدی ،  وازا لقب گرفتی ، شیر خشن انگلیسی وقتی مصاحبه کردی قلب هایمان آرام گرفت

وقتی از عشقت به الدترافورد گفتی، وقتی ما را خانواده خواندی، ما طرفداران را ،ما خانواده ات شدیم، با تو آنطور عاشقی کردیم که با پادشاهمان اریک کانتونا ، تو مانند کانتونا قدم های مغرورانه سرخ ترین شیطان جهان بر روی زمین شدی
تو تبدیل به چیزی شدی که تنها از تو انتظارش را داشتیم یک اسطوره
۵ بار قهرمانی در لیگ برتر، فتح لیگ قهرمانان اروپا، فتح جام باشگاه‌های جهان

جام اتحادیه و لیگ اروپا را با نعره هایت بالای سر بردی
ما تو را فراموش نخواهیم کرد تک تک لحظاتت را ،ما با تو خو گرفتیم با جوانی خشن ات وقتی که مشتت را به صورت مایکل گری کوبیدی وقتی که سرت را بالا گرفتی و زیر تهمت قمار هفتصد هزار پوندی همین روزنامه های که امروز برایت سینه چاک میکنند گل زدی و باز گل زدی، عاشقت بودیم وقتی که داستان عاشقیت با کالین همسرت را از دوازده سالگیا شنیدیم، عاشقت بودیم عاشق وفاداریت به تیم وقتی چشم های رئیس با گل هایت درخشید آری عاشقت بودیم و وقتی که بالاتر از سربابی چارتون کبیر تبدیل به برترین گلزن تاریخ مان شدی این عشق جاودانه شد
با تو خو کردیم با آرامشت وقتی در دوران پسا فرگوسن و روزهای سیاه فنخال پدر تیم شدی و ما را به ساحل پرافتخار قهرمانی رساندی
اسطوره ما ،شیطان خشن ما ،بدرود
خدا به همراهت وازا ، خدا به همراهت

۰ Comments