رافائل بعد اینکه ‘بهترین گلش را برای یونایتد’ بثمر رساند از اینکه نقشش را در کمک به یونایتد و غلبه بر لیورپول ۱۰ نفره در روز یکشنبه ایفا کرده خوشحال بود.

این دفاع راست برزیلی قبل اینکه پنالتی رابین فن پرسی مسیر بازی را به سمت پیروزی تغییر دهد گل اول بازی توسط استیون جرارد را با ضربه ای عالی و  چرخشی در دقیقه ۵۱ بازی خنثی و باطل کرد، رافائل به MUTV گفت:” این سه امتیاز خیلی مهمی بشمار میرود.نمایش عالی از سوی ما نبود اما در پنج سال گذشته ما اینجا پیروز نشده ایم بنابراین خیلی از این مسئله مسروریم.”

“قطعاً بهترین گلی بود که برای یونایتد بثمر رسانده ام.زمان خوبی برای گلزنی بود چرا که خیلی سریع بعد از گلزنی انها اتفاق افتاد.اگر به انها گل نمیزدیم ممکن بود که کمی عصبی و مضطرب شویم بنابراین موقع مهمی برای رسیدن به گل بود.”

او اضافه کرد:”برای هواداران خیلی خوشحال بودم( که گلزنی کردم). انها همیشه من را عالی حمایت میکنند و میدانم که این بازی مهمی برای انها بشمار میرود بنابراین خیلی خوشحالم.”

Comments are closed.