کانون هواداران منچستر یونایتد-منچستر یونایتد خرید الکس تلس از پورتو را تایید کرد.

این بازیکن قراردادی ۴ ساله در اولدترافورد به ثبت رسانده است و گزینه ای مبنی بر اینکه یک فصل خودکار قرارداد وی تمدید شود نیز دیده می شود.

الکس تلس گفت:

عضویت در باشگاهی به عظمت منچستر یونایتد افتخار بزرگی است.شما باید سخت کار کنید تا به این لحظه از دوران حرفه ای خود برسید و حالا من به این باشگاه می آیم و می توانم قول بدهم که هر چه در قلبم است را برای موفقیت در اینجا بدهم.من جام های زیادی را در پورتو به دست آوردم و می خواهم در یونایتد ادامه بدهم.مربی برنامه های مشخصی دارد و مسیر هایی برای تیم می باشد و من نمی توانم صبر کنم تا پیراهن این تیم را بر تن کنم.

اوله گنار سولشایر گفت:

در ابتدا من به الکس بابت انتقال به یونایتد به وی تبریک می گویم.او بازیکنی است که مدت ها او را زیر نظر داریم و عملکرد های او در چند سال گذشته آن چیزی است که ما به دنبالش بودیم.او یک مبارز و برنده است و تصمیم و رقابت واقعی را در تیم به وجود خواهد آورد.الکس از ویژگی هایی برخوردار است که هم به عنوان بازیکن آن را دارد و هم به عنوان یک شخص که ما اینجا در منچستر یونایتد می خواهیم.