بنا به گزارشات ESPN رونی ستاره یونایتد از حضور ون خال به عنوان سر مربی استقبال نخواهد کرد.

گفته می شود وین رونی نگران کاپیتانی خود بعد از رفتن ویدیچ در تابستان می باشد چرا که در صورت سرمربیگری ون خال احتمال دارد به خاطر رابطه ی خوبش با ون پرسی او به عنوان کاپیتان شیاطین سرخ انتخاب شود.

رونی که در فوریه قراردادی 5 ساله را با یونایتد امضا کرد همه او را به عنوان کاپیتان چند سال اینده یونایتد در نظر گرفتند اما  با احتمال حضور ون خال این موضوع با شک و تردید روبه رو شده است.

یکی از حرکات مثبت مویس در یونایتد متقاعد کردن رونی برای ماندن می باشد و شایعه شده بود به او قول بازوبند کاپیتانی از سال اینده داده شده است.

انتظار می رود تا هفته اینده مربی یونایتد مشخص شود و به احتمال زیاد ون خال به این عنوان خواهد رسید.ون خال در ژوئن گذشته رابین ون پرسی را به عنوان کاپیتان تیم ملی هلند انتخاب کرد.

درست است ون پرسی نیز یکی از مهره های تاثیرگذار یونایتد می باشد اما وین رونی سابقه ی بیشتری در یونایتد دارد و به عنوان نمادی در یونایتد قرار دارد و مستحق بازوبند می باشد.

البته بعید است ون خال این کار را بکند چرا که اگر می خواهد حمایت هواداران را داشته باشد می دانم باید به سلیقه انها احترام بگذارد و همه دوست دارند رونی کاپیتان باشد.

بهنظر شما کدام بایکن کاپیتان یونایتد خواهند شد؟

 

 

Comments are closed.