جایگزین مسیر

زاها : من در یونایتد احساس بی ارزش بودن میکردم

by | فروردین , ۱۶ , ۱۳۹۴

وقتی من ناامید باشم دوستان و خانواده ام نیز ناامید هستن.این خیلی سخت است که از شما بپرسند آیا تو بای خواهی کرد امروز تا ما برای تماشای تو بیاییم ولی من جوابی برای آنها ندارم

ولی من در اینجا دوباره از اول شروع کرده ام و بسیار خوشحالم که دوباره میتوانم بازی بکنم 

۰ Comments