چمن ۸۰۰ هزار پوندی بعد از هفته ها تلاش در تابستان امسال به نظر در حال اماده شدن برای برگزاری مسابقات می باشد.
نیاز به این تغییر بعد از تعطیلات کریسمس به شدت به چشم امد و پس از سال ۲۰۰۴ برای اولین بار چمن ورزشگاه الدترافورد به طور کامل جایگزین شد.
این چمن نیمه مصنوعی – نیمه طبیعی همانند چمن ورزشگاه ومبلی لندن می باشد .

 

Comments are closed.