فوری:ماروتا: چیزی جدیدی وجود ندارد , مذاکرات ادامه دارد

پایگاه هواداران منچستر یونایتدماروتا در صحبت های خود اعلام کرده است که هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است اما مذاکرات ادامه دارد.

ماروتا گفته است:

ما هنوز به هیچ توافقی دست پیدا نکرده ایم و وضعیت تغییر نکرده است.

پوگبا به یونایتد؟خواهیم دید.در حال حاضر همه چیز متوقف شده است!!

پوگبا به یونایتد؟زمانی که همه چیز به پایان رسید خواهیم دید.

همچنین فابریزیو رومانو گفته است که مذاکرات ادامه دارد , آرام باشید و هنوز هیچ چیزی متوقف نشده است.

Comments are closed.