پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران

به گزارش خبرگزاری گاردین دروازه بان دانمارکی شیاطین سرخ اندرس لیندگارد می تواند یونایتد را ترک کند.

لیندگارد که سال ۲۰۱۰ به همراه دخیا با مبلغ ۵ میلیون پوند خریداری شد به هیچ وجه نتوانست حتی نزدیک به شماره یک بودن در اولدترافورد شود.

گاردین مدعی شد لیندگارد اجازه خروج خود را از یونایتد گرفته است.

با این شرایط با وجود احتمال زیاد خروج داوید دخیا و انتقال وی به رئال مادرید یونایتد ون خال سال آینده رومرو و جانستون را به عنوان دروازه بان می شناسد.

حال باید دید در روزهای باقی مانده ون خال برای حل این مشکل مهم چه فکری دارد.

Comments are closed.