پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران

به گزارش گاردین ون خال دستور داده است تا در تمامی محوطه ی کارینگتون دوربین کار گذاشته شود تا بازیکنی نتواند از تمرینات فرار کند و هر گونه کم کاری از دیدش پنهان نماند.این اقدام تا بازگشت تیم صورت خواهد گرفت.

ون خال برای چندمین بار است که تغییراتی را در کارینگتون اعمال می کند و با این کار می خواهد برای یک لحظه هم از بازیکنان غافل نشود.

به نظر می آید با بازگشت تیم از آمریکا باید شاهد کارینگتونی جدید باشیم و تغییرات ون خال اعمال خواهد شد.

با این شرایط ون خال قصد دارد فرصتی را که با وجود خودش در جام جهانی از دست داده است را جبران کند و نگذارد حتی یک دقیقه از زمان تمرین درست استاده نشود و این کار را برای بازیکنان یونایتد فوق العاده سخت خواهد کرد.

carrington_aerial_shots_1283238

Comments are closed.