کانون هواداران منچستریونایتد – نورمن وایتساید بازیکن سابق متولد بلفاست منچستریونایتد به مصرف آبجو در کنار دیگر بازیکنان تیم از جمله پل مک گرث و برایان رابسون معروف بود ولی میگوید که این مسئله را مخفی نمیکرده است.

وایتساید که بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ در منچستریونایتد حضور داشت، در یکی از مستندهای شبکه BBC میگوید:

گروهی از پسران یاغی و خوشگذران بودیم که دور هم جمع میشدیم و معاشرت میکردیم. رسانه ها ما را تحت فشار گذاشته بودند. روزنامه ها من، پل و برایان را دنبال میکردند. ولی ۴۸ ساعت قبل از مسابقه هرگز برای نوشیدنی خوردن بیرون نمیرفتیم.

یکشنبه ها دور هم جمع میشدیم و تمام روز گینس(نوعی آبجو ایرلندی) میخوردیم. آخر شب هم کاری همیشگی ـمان، نوشیدنی با ادویه کاری میخوردیم، کمی آهنگ ایرلندی میخواندیم و میخندیدیم.

وایتساید ۵۵ ساله در ادامه صحبت هاش میگوید وقتی فرگوسن سرمربی شد به دنبال ایجاد تغییرات بود:

همگی در سالن نشسته بودیم که فرگی رو به ما کرد چیزی شبیه به این گفت که:” من سرمربی هستم. برایم مهم نیست شما کی هستین. در منچستریونایتد من رئیس هستم.”

او داشت قوانین وضع میکرد و میگفت برای تغییر دادن اوضاع آمده است و این هم کاری هست که او کرد.

اگر مربی منچستریونایتد باشید همه با شما تماس خواهند گرفت. اگر شما را در منچستر در حال کاری ببینند تلفن را بر میدارند و با باشگاه تماس میگیرند.

من هرگز سعی نمیکردم چیزی را مخفی کنم. میرفتم و میگفتم: “قبل از این که کس دیگری بهت بگوید، خودم میگویم که دیشب بیرون و درحال خوشگذرانی بودم.”

و او میگفت:”من کل شب منتظر بودم که ببینمت و بهت غر بزنم و سرزنشت کنم اما خودت اومدی و حقیقت را گفتی.”

ولی فرگوسن پس از این نورمن و مک گرث در ژانویه ۱۹۸۹ با حالتی مست و مفتضحانه در مصاحبه ای از شبکه Granada TV شرکت کردند، بسیار عصبانی شده بود. وایتساید در این مورد میگوید:

یکی از ما مست بود. من نبودم و پس از این اتفاق مسخره مردم شدیم.

پل خیلی اضطراب داشت و فکر کنم به همین دلیل مقداری نوشیدنی خورد تا آرام شود. به هر حال طوری به نظر میرسید که انگار هر دو مست هستیم ولی به شما تضمین میدهم که من نبودم. سرمربی چون فهمید پل الکل مصرف کرده است با او خیلی جدی حرف زد.

فکر کنم باشگاه میخواست پل قراردادش را فسخ کند. من به مرکز بازپروری فرستاده شدم و دو هفته آنجا بودم. فکر میکنم آنها میخواستند ما دو تا را از هم جدا کنند.

با این حال نورمن باور دارد که نوشیدنی خوردن او اثری بر عملکردش داخل زمین نداشته است ولی قبول دارد که نسبت به استاندارد های روز زیاده روی کرده است:

وقتی به گذشته فکر میکنم، میبینم میتوانستم کمتر  نوشیدنی و الکل مصرف کنم ولی در آن دوران فرد فکر میکند میتواند این قضیه را کنترل کند و از پسش بر بیاید و من نیز فکر میکردم شرایطم خوب است.

وایتساید سرانجام در سال ۱۹۸۹ از منچستریونایتد جدا شد و به اورتون رفت و وی اعتراف میکند پس از این که فهمیده است دوران حرفه ایش بخاطر مصدومیت زانو به پایان رسیده است، لحاف را به روی سرش گرفته و دل سیر گریه کرده است.