پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران-به گزارش ساندی پیپل ون گال معتقد است منچستر یونایتد باید به دنبال کوین استروتمن باشد و  عقیده دارد خرید او بهتر از کروس می باشد.

این بازیکن به روی کین معروف است و در تابستان گذشته به شدت به منچستر یونایتد لینک بود اما این بازیکن تصمیم گرفته آس رم منتقل شود.

آسیب دیدگی او از ناحیه زانو موجب شده است که او جام جهانی را از دست بدهد اما ون گال به طور مرتب با استروتمن در ارتباط است و معتقد است برای منچستر یونایتد بسیار مفید خواهد بود.

کوین استروتمن به نظر می رسد برای فصل جدید به آمادگی کامل خواهد رسید و ون گال هنوز هم اعتقاد دارد این بازیکن هلندی می تواند تاثیر زیادی را در ترکیب یونایتد داشته باشد.

از همه مهمتر این است که ون گال می تواند استروتمن و رم را راضی کند تا به یونایتد منتقل شود و با 30 میلیون پوند می تواند این بازیکن را به خدمت بگیرد و بسیار آسان تر از کروس که رقمی بالاتر دارد می تواند استروتمن را جذب کند.

بازیکن آلمانی در این فصل به شدت به منچستر یونایتد مرتبط بوده است اما پس از اخراج دیوید مویس باید دید منچستر یونایتد هنوز به کروس علاقه دارد یا خیر.

اگر چه ون گال رابطبه بسیار خوبی با بایرن مونیخ دارد اما او معتقد است با رفع مصدومیت استرومن می تواند بسیار بازیکن ارزشمندی برای یونایتد باشد.

استروتمن هافبک بسیار قوی تر از کروس می باشد و بعضی ها معتقد هستند او تکه گم شده منچستر یونایتد است و می تواند روی کین جدید برای یونایتد شود.

ون گال رابطه بسیار نزدیکی با کوین دارد و با اعتماد به نفس ون گال می شود که این حدث را زد که در این تابستان او می تواند هم رم و هم استرومن را راضی کند که به اولدترافورد منتقل شود.

Comments are closed.