کانون هواداران منچستر یونایتد-فدریکو پاستورلو مدیر برنامه روملو لوکاکو معتقد می باشد که پس از ترک یونایتد مهاجم بلژیکی تبدیل به بهترین مهاجم دنیا شده است.

پاستورلو به اسکای اسپورتس گفته است:

انتقال او به ایتالیا تصمیم درستی بود و بهترین انتخاب برای او بود.اینتر خانواده بزرگی است و هواداران از عملکرد او حیرت زده شده اند.روملو بازیکن مدرن و شخصی حساس است.او به عشق نیاز دارد و وقتی احساس محبت کند بهترین کارها را انجام می دهد حتی اینتر قصد فروش وی را ندارد.از نظر کیفیت , نگرش و ذهنیت در حال حاضر وی بهترین مهاجم دنیا می باشد.