جایگزین مسیر

گالــــری : منچســــتریونایتد ۳ – ۲ هال ســـیتی

by | دی , ۵ , ۱۳۹۲

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نگاهی می اندازیم به تصاویر بازی در ورزشگاه کی سی استادیوم.

پایگاه هوادارن منچستریونایتد در ایران – منچستریونایتد توانست تیم هال سیتی را در ورزشگاه خانگی اش شکست دهد.

شیاطین سرخ توانستند به خود بیایند و نتیجه ۲-۰ که روی اشتباهات دفاع در سیزده دقیقه ابتدایی به نفع هال سیتی بدست آمد را برگردانند.

اما دیوید مویز با تلاش خود باعث شد تیم به خود بیاید و نتیجه را به کمک گل به خودی چستر به نفغ خود برگرداند و سه امتیاز کسب کند.

نگاهی می اندازیم به تصاویر مسابقه :

۰ Comments