آیا مویس جانشین سرآلکس فرگوسن خواهد شد؟

(سلام عرض می کنم به همه دوستان یونایتدی عزیز, علی هستم(علی رونی)  و متاسفانه از امروز روزی که سر آلکس فرگوسن از منچستر خداحافظی کرد به نویسندگان این سایت اضافه شدم. به خاطر تمام لحظات نابی که رئیس برای ما به تصویر کشیده ,...

Read More