Author: بهنام ترابی

دور از تور، دروازبان جوان یونایتد به صورت قرضی به شروزبری پیوست

دروازبان جوان یونایتد به صورت قرضی به شروزبری پیوست پایگاه هواداران منچستریونایتد- دروازبان با استعداد آکادمی برای کسب تجربه از باشگاه جدا شد دین هندرسون دروازبان مستعد و آینده دار منچستر به صورت قرضی از شیاطین جدا شد و به تیم...

Read More

مورینیو از دروازبان هایش در تور پیش فصل میگوید

مورینیو از دروازبان هایش در تور پیش فصل میگوید پایگاه هواداران منچستر یونایتد در ایران – مورینیو با شبکه رسمی باشگاه گفتگو کرد   منچستر یونایتد در حال حاضر در تور پیش فصل ایالات متحده آمریکا به سر میبرد و خود رابرای...

Read More

داستان زندگی من، بخش سوم (سرودی برای منچستر) ؛هر دوشنبه با داستان زندگی دیوید بکهام همراه ما باشید

داستان زندگی من پایگاه هواداران منچستریونایتد – سرودی برای منچستر   هر دو شنبه با داستان زندگی دیوید بکهام به قلم خودش همراه ما باشید     برای خواندن قسمت قبل اینجا کلیک کنید دیوید  رابرت جوزف بکهام در دومین روز...

Read More

لوکا مودریچ: هامس نباید منچستریونایتد را انتخاب کند

لوکا مودریچ: هامس نباید منچستریونایتد را انتخاب کند پایگاه هواداران منچستر یونایتد در ایران – لوکا مودریچ به آینده هامس در منچستر خوشبین نیست. به گزارش دیلی میرر و به نقل از اسکای لوکا مودریچ درباره آینده هامس رودریگز به...

Read More

در ستایش یک مرد خداحافظ وازا

در ستایش یک مرد خداحافظ وازا اختصاصی پایگاه هواداران منچستریونایتد – خداحافظ کاپیتان وقتی آمدی قلب هایمان نامطمئن بودنسبت به جوان خشنی که بی تجربه و مغرور بود آیا فرگوسن اشتباه کرده بود؟ اما تو آمدی ،  وازا لقب گرفتی ، شیر...

Read More