Author: مهند

لوییس فن خال ویکتور والدز را به مبارزه فرا خواند.

پایگاه هواداران منچستریونایتد در ایران لویی فن خال سرمربی یونایتد از ویکتور والدز خواست تا برای اثبات خودش بعنوان یک مهره تاثیر گذار در یونایتد مبارزه کند . والدز به تازگی پس از اینکه توانست فن خال را متقاعد کند که توانسته است...

Read More

پیام لویی فن خال به رابین فن پرسی

پایگاه هواداران منچستر یونایتد در ایران-مربی هلندی یونایتد میگوید مهاجمش خوش شانس بوده است که درست در زمانی که فرم ضعیفی داشته است رادامل فالکائو دچار مصدومیت بوده است. لوییس فن خال از فن پرسی بخاطر بهبود فرمش در هفته های اخیر...

Read More