banner-420×60

دسته: تحلیل

تحلیلعناوین خبرییونایتدی ها باید بدانند..

تغییری مثبت در رفتار مورینیو

تغییری مثبت در رفتار مورینیو پایگاه هواداران منچستریونایتد– ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد رفتار های عجیب زیادی دارد که برخی از آنها مختص این مربی هستند.یکی...
تحلیلرقابت هاعناوین خبریلیگ برتر

پیروزی حداقلی در شب درخشش دخه‌آ – نگاهی به بازی منچستریونایتد – بورنموث

پایگاه هواداران منچستریونایتد – بعد از شکست خانگی در دربی منچستریونایتد و کمرنگ شدن امیدهای قهرمانی منچستری‌ها نیاز داشتند تا با برد مقابل بورنموث...