جایگزین مسیر

سرالکس امیدوار است وین رونی به داربی برسد

by | فروردین , ۱۲ , ۱۳۹۲

سرالکس فرگوسن امیدوار است که وین رونی به موقع بتواند ریکاوری کند و به داربی دوشنبه برسد.

رونی در بازی های ملی از ناحیه کشاله ران صدمه دیده و به همین خاطر در بازی ساندرلند و چلسی نتوانست بازی کند.

سرالکس گفت رونی دوباره در تمرینات یکشنبه از همان ناحیه دچار مصدومیت شد و امیدوار است رونی به داربی منچستر که یک هفته دیگر برگزار خواهد شد برسد.

جانی ایوانز هم به خاطر کشیدگی همسترینگ در بازی با ساندرلند بازی با چلسی را از دست داد.

جانی که در بازی با ساندرلند به جای رافایل مصدوم به بازی آمد، در نیمه دوم به گفته سرالکس اکثر اوقات بازی را با درد پشت سر گذاشت و به بازی ادامه داد.

۰ Comments